نتايج آزمون دبيرستان فرزانگان اهواز

وب سایت دبيرستان فرزانگان اهواز
نرم افزار پورتال مدرسه رايامدرسه ويژه طراحی وب سايت برای مدارس جهت مدیریت هوشمند مدارسمیگنا مشاهده نتايج آزمون ورودي
مشاهده نتايج آزمون ورودي مدارس سمپاد ، نمونه دولتی و استعدادهاي درخشانتاریخچه مدارس تیزهوشانفرزانگان
1391/10/11 ادامه 1391/10/11 نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی اعلام شد ودانش آموزان دبیرستانآموزش نیوز نتایج آزمون مرحله اول
نظرات خوانندگان از زحمات شما متشکرم باسلام من نسبت به نتايج آزمون تيزهوشاننفرات برتر دبيرستان gt; اول دبيرستان
نمایش نفرات برتر آزمون های قلمچی توجه نمایش اسامی در این قسمت به معدل ونفرات برتر دبيرستان gt; سوم تجربي gt; 26
نمایش نفرات برتر آزمون های قلمچی توجه نمایش اسامی در این قسمت به معدل ومدرسه راهنمایی دخترانه فرزانگان
مدرسه راهنمایی دخترانه فرزانگان تیزهوشان گنبدکاووس در ادامه مطلب برنامه آزمون های پیشآموزش نیوز نتایج آزمون مدارس نمونه
رئیس گروه راهنمایی تحصیلی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد نتایج آزمون مدارسمدرسه هوشمند
1392/01/22 نتايج تورنمنت زبان و ادبيات فارسی ردیف اعضاء گروه امتیاز رتبه 1 فاطمه غلامیوب سایت دبیرستان امام خمینی اردستان
با ما همراه شوید و رهنمون حدود پنج شش هفته ی دیگر از سال تحصیلی 921391 باقی مانده است