مرکز تربیت معلم بنت الهدی بوشهر

مرکز آموزش عالی بنت الهدی صدر فردوس
دانشکده تربیت معلم بنت الهدی صدر فردوس نوشته شده توسط مدير سايت یکشنبه ۰۴ فروردین ۱۳۹۲مرکز آموزش عال‍ی بنت‌الهدی صدر
مختصات نمایی از مرکز آموزش عالی بنت‌الهدی صدر فردوس مرکز آموزش عال‍ی بنت‌الهدی صدر فردوستربیت معلم ویکی‌پدیا
مختصات تربیت معلم به نوعی مرکز آموزش عالی گفته می‌شود که هدف آن تربیت و پرورش آموزگار برایپرتال دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل پردیس خواهران تربیت معلم بنت الهدی سابقدانشگاه اردبیلمجتمع آموزش عالی
مركز تربيت معلم شهیدشرافت تهران مركز تربيت معلم ثامن الحججع مشهد مركز تربيت معلم فاطمهتربیت معلم شهید مدرس سنندج
ردیف محل كار عنوان شغلي تاريخ شروع به همكاري تاريخ خاتمه همكاري 1 تربيت معلم شهيدمدرستربیت معلم شهید مدرس سنندج
آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان وفرهنگیان آینده
فرهنگیان آینده بچه های کارشناسی ریاضی بنت الهدی صدر lt;lt;رشتgt;gt; فرهنگیان آیندهورودی های 91 دانشگاه فرهنگیان
ورودی های 91 دانشگاه فرهنگیان هدف ما از ساخت این وبلاگ اینه 1 بررسی مسائل مربوط به دانشگاهپردیس علامه امینی آذربایجان شرقی
بازدید سرپرست دانشگاه فرهنگیان جناب آقای دکتر محبی نیا و قائم مقام و مشاور عالی آقای دکتر