مدیر اموزش وپرورش ناحیه 2زاهدان

پورتال وزارت آموزش و پرورش
دیدار صمیمی مدیر کل آموزش وپرورش استان قزوین با آزاده وجانباز فرهنگی شاهرخ نوروزی پرئیزاهدان ناحيه 2 وزارت آموزش و
کارشناسان وزارت آموزش وپرورش از مدارس متوسطه بازدید نمودند 05/11/92 کارشناسان وزارتی بهاداره آموزش وپرورش ناحیه 1زنجان
صعود گروه کوهنوردی به دومین قله ی مرتفع ایران 26/05/93 گروه کوهنوردی حضرت مهدی عج ناحیه یکمدیریت آموزش وپرورش ناحیه2
پایگاه انتخاب رشته کنکورسراسری ودانشگاه آزاد مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 2 خرم آبادآموزش وپرورش خرامه
امیر حمزه زارع دبیر تربیت بدنی آموزش وپرورش ناحیه 2شیراز به عنوان مربی تیم ملی فوتبالاخبارآموزش وپرورش
روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان سیستان وبلوچستان اعلام کرد با عنایت به سفر ریاستپورتال وزارت آموزش و پرورشاصلی
وزیر آموزش و پرورش نقش سازمان مدارس غیردولتی در تحول مدیریتی در آموزش و پرورش بسیار کلیدی استپورتال وزارت آموزش و پرورش
مدیرکل آموزش وپرورش استان ساماندهی نیروی انسانی اولویت اصلی دربرنامه های پروژه مهراستانپورتال وزارت آموزش و پرورش
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در دیدار با آیت الله امامی کاشانی تربیت سفیران جمهوریکارشناسی آموزش متوسطهدوره اول
عنوان تعداد بازدید ; پیش نویس کتاب های درسی چهارم ابتدایی و هشتم متوسطه 144