طرح نوبت دهي شناسنامه اتباع افغاني

زير پورتال پيش فرض/استقبال
1390/3/9 دوشنبه استقبال گسترده اتباع افغاني غيرقانوني از مرحله سوم طرح ساماندهي موسوم به نوبتاقامت در ایران 187; اخبار مهاجرین
با تمدید سه ماهه کارت آمایش،اتباع خارجی باید نسبت به تمدید کارت اشتغال اقدام کنندشناسنامه آموزشی کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی شناسنامه آموزشی کارکنان مدیریت منابع انسانیدانشگاه علوم پزشکی مشهدمراحل و مدارك مورد نياز جهت ثبت
مراحل و مدارك مورد نياز جهت ثبت نام طرح دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، ايراننمايش
18 اسمم را از شوکت به نازنین تغییر دادم و شناسنامه جدید گرفتم در قسمت تو ضیحات نوشته شده دوسوکیل دادگستری تهران دفتر وکالت
دفتر وکالت دکتر حسن امیرشاهی و همکاران نشانی خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ماگنولیاجامعه شناسي
فصل سوم مباني نظري تعريف نظري اتباع تابعيت تحصيل تابعيت اصول و قواعد تابعيتقوانین مربوط به اقامت تابعیت
طرح بازگشت اتباع افغانی تحصیلکرده، متخصص و نیمه متخصص از کشور جا ایران به جا افغانستاناطلاعيه وزارت بهداشت آزمون
اطلاعيه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي درخصوص آزمون مقطع دكتري تخصصي PhD رشته هاي علومهزاره پیوند
اشاره درتعریف کارکرد یک روحانی در جامعه‌ای مذهبی هزاره‌ها بهترین جمله‌ای که می‌توان به