سیستم نمرات دانشگاه ازاد رفسنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به روسای دانشگدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
د ر عصر دانش و فناوری های نوین و در عرصه تلاش ملتها برای دستیابی به راز و رمز سرافرازی وسامانه آموزش دانشگاه
دانشجوي محترم در بدو ورود به سامانه ممكن است با فرم ورود اطلاعات شخصي مواجه شويد لطفا بهسیستم ثبت نام
دانشگاه آزاد اسلامیواحد اراک سامانه آموزش نام کاربری رمز عبوردانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ورود به سیستم نسخهUntitled Page edumiauacir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ورود به سیستم نسخهسیستم ثبت نام دانشگاه آزاد
ای جوانان آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید امام علی عدانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
پس از ورود به سیستم به دو روش میتوانید دروس انتخاب نماییددانشگاه آزاد اســلامی واحــد
توجه مهم کارت ورود به جلسه امتحان دوره تابستان 9392 از ساعت 14 روز چهارشنبه 29/5/93 از طریق وبUntitled Page 21721913318
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر ورود به سیستم نسخه