سایت پیام نور دره شهر

پورتال دانشگاه پیام نورپورتال
دستاوردهای دانشگاه پیام‌نور عبارتند از اشتغال به تحصیل قریب به 850 هزار دانشجو در سال 1393درپرتال جامع دانشگاه پیام نور مشهد
سایت دانشگاه پیام نور مشهد مرکز آموزشی استان خراسان رضوی ، دانشگاه پیام نور مشهدسایت خبری پیام نور پیام نور
سایت خبری پیام نور پیام نور پورتال خبری پیام نور اخبار پیام نور ثبت نام پیام نوردانشگاه پیام نور واحد هادی شهر
بیانیه دانشگاهیان دانشگاه پیام نور هادی شهر در محکومیت حوادث غزهدانشگاه پیام نور واحدهادی شهر
فهرست اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور هادی شهر به صورت زیر است ۱ مهندس فرشاد گورانسایت رایانه ایی دانشگاه پیام
خداى سبحان طاعت را غنیمتى ساخته است براى زیرکان آنگاه که مردم ناتوان کوتاهى کنند در آندانشگاه پيام نور شاهين شهر
shisfpnuacir پايگاه اطلاع رساني دانشگاه پيام نور مرکز شاهين شهرپورتال دانشگاه پیام نور
كتابخانه ديجيتال دانشگاه پيام نور به نشاني http//dlibpnuacir امكان مشاهده و جستجوي بيش از 26 هزاردانشگاه پیام نور مرکز بهشهر
دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر 169; حق نشر دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر دانشگاه مسئول محتوایثبت نام پیام نور ۲۲۸۸۶۴۴۶ ثبت
بنابر اعلام سازمان سنجش بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده ثبت نام فراگیر پیام نور کارشناسی