سایت مدرسه تیزهوشان کرمانشاه

مدرسه هوشمند
سامانه مدرسه هوشمند پویان شامل بیش از 30 عنوان نرم افزار مختلف مالی ، اداری ، آموزشی ، کمکمدرسه راهنمائی شهید بهشتیتیزهوشان
اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه مدرسه راهنمائی شهید بهشتیتیزهوشانمرکز راهنمایی شهید بهشتی اهواز
پورتال و وب سایت مدارس نمای مدرسه که قابلیت ارتباط با سیستم اتوماسیون مدرسه آموزیار داردصفحه اصلی
پورتال و وب سایت مدارس نمای مدرسه که قابلیت ارتباط با سیستم اتوماسیون مدرسه آموزیار داردوب سایت مجتمع راهنمايي و دبيرستان
پورتال و وب سایت مدارس نمای مدرسه که قابلیت ارتباط با سیستم اتوماسیون مدرسه آموزیار داردآموزش و پرورش استان کرمانشاه
اطلاعیه 22 / 01 / 92 انتشار الکترونیکی فصلنامه ندای پژوهش به اطلاع کلیه همکاران عزیزسایت خبری و تحلیلی رشد نتایج آزمون
برای دریافت نتایج آزمون نهایی دوره راهنمایی مراکز استعدادهای درخشان و تیزهوشان بر روی عکسآموزش نیوز نتایج آزمون مرحله اول
تاريخ و ساعت ۳۱ فروردين ۱۳۸۷ ۱۲۵۶ کد خبر 19139آموزش نیوز نتایج آزمون مدارس نمونه
رئیس گروه راهنمایی تحصیلی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد نتایج آزمون مدارسمدرسه راهنمایی پسرانه غیر دولتی
وب سایت رسمی مدرسه راهنمایی پسرانه غیر دولتی شهدای ملی حفاری شامل اخبار مدرسه ؛ دانش آموزان

لینک های مرتبط