سایت دانشگاه حضرت معصومه قم

تارنمای دانشگاه حضرت معصومهس
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه س قم 169; 2013 است و فعاليت‌هاي اين سايت تابعدانشگاه دخترانه حضرت معصومه س قم
دانشگاه دخترانه حضرت معصومهس قم در شهر قم واقع است این دانشگاه از معدود دانشگاه های تک‫ پردیس حضرت معصومه س قم
پورتال جامع دانشگاه فرهنگیان به منظور اطلاع رسانی اخبار و بخشنامه ها ایجاد شده استمرکز تربیت معلم حضرت معصومهس قم
قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس حضرت معصومه س قم جهت انجام امور مربوط به انتخاب واحد درصفحه نخست آستان مقدس حضرت
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه س سایر اخبار اعلام نتايج اوليه آزمون استخدامي آستان مقدس قمدانشگاه علوم پزشکي و خدمات
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشگاه علوم پزشكي قم همزمان با استان شدن قمسايت دانشگاه معارف اسلامي
فصلنامه علمي پژوهشي اندیشه نوین دینی سال دهم شماره 36 بهار 1393دبیرستان نمونه دولتی حضرت
دبیرستان نمونه دولتی حضرت معصومه س قم هوررررا امروز سال تحصیلی 9293 برای ما اولا تموم شدسایت میراث
اخبار سایت به نام خالق هستی به سایت میراث خوش امدید این سایت در همه زمین ها تلاش خود را‫ پردیس حضرت زینب کبری س مرکزی
پورتال جامع دانشگاه فرهنگیان به منظور اطلاع رسانی اخبار و بخشنامه ها ایجاد شده است