سامانه ثبت نام الکترونیکی مدیران آموزش وپرورش

سامانه دانش آموزی وزارت آموزش
ثبت نام دانش آموزان دانش آموزان گرامی، به منظور پیگیری ثبت نام خود و یا ثبت نام در سیستم، ازسنادسامانه ثبت نام اينترنتی
سایت رفاهیwwwrefahiirثبت نام یارانه نقدی سال 93 در سایت رفاهیخود اظهاری یارانه هاانصرافسامانه نمون برگ هوشمند اداره کل
سامانه نمون برگ های الکترونیکی اداره کل آموزش و پرورش فارسسناد آبگینه پرداز sanaad دعوت
شرکت آبگینه پرداز شرق در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنل فنی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوتbakfameduir/ صفحه ورود
1 با توجه به انجام ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان درسامانه سناد دراین سامانه نیازی بهپورتال وزارت آموزش و پرورشاصلی
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی 600 هزار نفر از والدین دانش آموزان امسال باسواد می شوندسامانه جامع مدیریت آموزش و
سلام من ثبت نام کاربری کردم و در یکی دو دوره هم ثبت نام کردم ولی چند روز است که هر چی رمز و کدTest azmoon تست آزمون
نشر مطالب با ذکر نام تست آزمون بلامانع است تست آزمون مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهدهSanad سند
Contact us visits 30408 Contact us visits 30408اداره آموزش وپرورش منطقه جالق
اداره کل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان اداره آموزش وپرورش منطقه جالق