دانشگاه فیروزاباد سیدا

دانشگاه آزاد اسلامی منطق یک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری اقدام به برگزاریدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
دانشگاه آزاد واحد آبادان – خرمشهر http//wwwiauabadanacir/ دانشگاه آزاد واحد آباده http//wwwiauabadehacirقابل توجه آموزشکده های فنی و
واحد های ذیل جهت دریافت نسخه جدید سیستم آموزش سیدا 4 پیامکی شامل اطلاعات ذیل ارسال نمایندعلیرضا شیردل سلامی
زندگینامه شهید سید مرتضی آوینی شهید سید مرتضی آوینی در شهریور سال 1326 در شهر ری متولد شد