دانشگاه سارويه

پایگاه اطلاع رسانی موسسه
تفاهم نامه همكاري علمي بين موسسه آموزش عالي سارويه و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل منعقدحــــــــــــرفه وفن
حــــــــــــرفه وفن ســـــــــــــارويه quot; كار و فناوري quot; حــــــــــــرفه وفندانشگاه های غیرانتفاعی
اتحاديه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي غير دولتي ايران استان آذربایجان شرقیDofir سایت خبری دفتر امور فرهنگی
آخرین اخبار وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری‌ سند دانشگاه اسلامی عملیاتی می‌شود معاونفهرست موسسات آموزش عالي مورد
اسامي دانشگاه‌هاي دولتي، وابسته و موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، پژوهشگاه‌هاسایت خبری دفتر امور فرهنگی
آخرین اخبار وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری‌ سند دانشگاه اسلامی عملیاتی می‌شود معاوناهداف تشكيل موسسه آموزش عالی
شماره حساب دانشگاه مازندران 2177395006002 بانک ملی سیبا مبلغ 200000 ریال نام واریز کنندهمشخصات مدير و صاحب امتياز نشريه
دفتر نشريه نسيم هدايت سارويه ماهنامه فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابنپذیرفته شدگان مقطع کارشناسی
171;آمار پذيرفته شدن فارغ التحصیلان موسسه در مؤسسات و سایر دانشگاه های کشور187;کارنامه کنکور تخمین رتبه
دانشگاه صنعتي شريف تهران دانشگاه تهران دانشگاه صنعتي اصفهان دانشگاه صنعتي اميرکبير