دانشگاه تهران شمال(فنی ومهندسی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
گزارش تصویری اعلام همدردی دانشگاهیان تهران شمال با مردم مظلوم غزهپورتال دانشگاه پیام نورپورتال
دستاوردهای دانشگاه پیام‌نور عبارتند از اشتغال به تحصیل قریب به 850 هزار دانشجو در سال 1393دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد این دانشگاه دراولین پایگاه اينترنتی مهندسان و
اولین پایگاه اينترنتی مهندسان و دانشجويان صنايع دانشگاه آزاد واحد تهران شمالدانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب
پژوهشگاه علوم و فن آوری اطلاعات ایران سیویلیکا، بانک مقالات علمی کنفرانسهای کشوردانشکده فنی و مهندسیدانشگاه
این دانشکده از لحاظ تعداد دانشجو، بزرگترین دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال میپورتال دانشگاه پیام نور
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور به نشانی http//dlibpnuacir امکان مشاهده و جستجوی بیش از 26 هزاردانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
اخبار دانشگاه; اطلاعیه ها; مسابقات سراسری ورزشی بدمینتون دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مختصات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی یکی از دانشگاه‌های دولتیرشته صنایع شیمیایی ومهندسی شیمی
اولین بخش مهندسی شیمی در سال ۱۳۲۳ در دانشکده فنی دانشگاه تهران دایر شد مهندسی شیمی شاخه‌ای