دانشگاه آزادسردرود

دانشگاه آزاد اسلامی سردرود
48ساعت پس از واریز شهریه ثابت به حساب شماره 4892688659 نزد بانک ملت بنام دانشگاه آزاد اسلامیکاردانی و کارشناسی بدون کنکور
دانشگاه، ضربان سنج حيات ملي جامعه است در اين نوار فعال يا راكد، مي‏توان آيينه‏ ي تمام نماي