بیمارستان های طرف قرارداد با بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان آتیه
آتیه سازان حافظ آسیا البرز ایران پارسیان بانک تجارت بانک توسعه صادرات بانک رفاه کارگرانبیمه های طرف قرارداد مرکز
مرکز تصویربرداری پزشکی پارسیان بیمه های پایه بیمه های مکمل بیمارستان ها و درمانگاه هاطرف قرارداد تهران آتیه سازان حافظ
9190 ردیف نام بیمارستان تخصص آدرس تلفن 1 ابن سینا عمومی فلکه دوم صادقیه 244001910 2 آبان عمومی خبیمارستان آتیه
وب سایت بیمارستان آتیه دعوت به همكاري 1 کارشناس یا کارشناس ارشد –آشنا به طراحی سیستم هایمراکز درمانی طرف قرارداد کمک رسان
ارائه دهنده‌ی خدمات پزشکی، خدمات پزشکی در منزل، بیمه و کمک رسانی اتومبیل، کمک رسانی حقوقیمراکز و موسسات بیمه طرف قرارداد
gt;gt;gt; بیمه های اصلی بیمه نیروهای مسلح بیمه خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی gt;gt;gt; نهادها و وزارتبیمارستانهای طرف قرارداد بیمه ایران
نوشته شده توسط Administrator شنبه ، 7 خرداد 1390 ، 1918 نام بیمارستان نشانی توضیحاتAtiyeh sazane hafezصفحه اصلي
آتیه سازان حافظ دریک نگاه; خدمات درمانی قابل ارائه بیمه مکمل آتیه سازان حافظ; شرایط اعطایسامانه اطلاع رسانی بیمه تکمیلی
مراکز درمانی و بیمارستانهای طرف قراردادبیمه تکمیلی و طلاییخدمات بستری مراکز درمانی طرفجزئیات و اطلاعات مرکز درمانی
بیمارستان آتیه با ظرفیت نهایی 350 بیمار بستری و 15 اتاق عمل در زمینی به مساحت 4350 متر مربع و