اولویت های پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان تهران

کمیته پژوهشی آموزش و پرورش گنبد
کمیته پژوهشی آموزش و پرورش گنبد کاووس گزارش های اقدام پژوهیطرح ها و اولويت های پژوهشی
توجه در صورتی که در مشاهده فایل های آرشیو zipو rar با مشکلی مواجه شدید لطفا در ابزار winrar ازniocportalmihanblogcom
پــــــایگاه اطلاع رسانــی آموزش و پرورش بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوهمشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش
در کشور ما ایران، فراگیرترین نهادی که به امر آموزش و تربیت نیروی انسانی می‌پردازد، وزارتANREOسازمان نظام مهندسی کشاورزی و
ثبت نام دوره آموزشی آبیاری تحت فشار ثبت نام دوره آموزشی طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحتپــــــایگاه اطلاع رسانــی آموزش و
پــــــایگاه اطلاع رسانــی آموزش و پرورش دوره های ضمن خدمت فرهنگیان بخشنامه ها، آییناداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
برگزاری همایش مدیران شاخه آموزش فنی و حرفه ای و کارودانش آموزش و پرورش و اداره کل آموزش فنیمعاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش
مقام معظم رهبری کار آموزش و پرورش مهمترین کار در کشور استآموزش نیوز سایت وزیر آموزش و پرورش
تعدادی از کاربران سایت خواستار ارتباط مستقیم با وزیر آموزش و پرورش و ارائه دیدگاهها و نظرات