اموزش وپرورش اسلام اباد غرب

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان
مسئول کمیته تبلیغ وتوجیه ستاد پروژه مهر آموزش وپرورش اسلام آباد غرب خبرداد جلسه معاونین فنمراسم توديع و معارفه مسئول
مراسم تودیع و معارفه مسئول حراست آموزش وپرورش اسلام آباد غرب برگزارشداقدامی قابل تحسین؛ دیدار مدیر
در اقدامی قابل تحسین؛ دیدار مدیر آموزش و پرورش اسلام آبادغرب با دکتر فانی وزیر آموزش وپرورشمرکزآموزش فنی و حرفه ای اسلام
بنا به درخواست اداره امور عشاير شهرستان اسلام آباد غرب از مركز آموزش فني و حرفه اي اينآموزش متوسطه اول اسلام آبادغرب
به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان اسلام آباد غرب ،جلسه ماهانه مدیران مدارس متوسطهحوزه معاونت آموزش ابتدایی اسلام
هیات داوران طرح جابر بن حیان مدیریت آموزش وپرورش اسلام آباد غرب تشکیل جلسه دادوبلاگ گروه آموزشی عربی اسلام
وبلاگ شرح فعالیت های گروه آموزشی ادبیات عرب اسلام اباد غربپایگاه خبری تحلیلی اسلام آباد
اخبار اسلام آباد غرب به گزارش ایرنا، محمود حجتی ابتدا از ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیدنکانون بازنشستگان آموزش وپرورش
ازکانون بازنشستگان آموزش وپرورش استان کرمانشاه مورخه 93/5اسلام آباد غرب نیوز
توضیح آنچه در ادامه می آید، مبحثی است تاریخی در باب نحوه مواجهه اكراد با دين اسلام و چگونگی