اداره كل اموز ش وپرورش استان آذربايجانشرقي

پورتال وزارت آموزش و پرورش
آرامش و امید در اجرای برنامه های هفته دولت معاون پشتیبانی و توسعه منابع اداره کل آموزش وisfmeduir پورتال وزارت آموزش و
آگهی مزایده عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان در نظرداردتعداد10دستگاه انواعzanjanmeduir پورتال وزارت آموزش و
برگزاری دوره ضمن خدمت مدیریت و کنترل آسیبهای اجتماعی در مدارس دوره آموزش و توجیهی ضمن خدمتپورتال وزارت آموزش و پرورشاصلی
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام درگفتگوی اختصاصی با نگاه مدارس ایلامپورتال وزارت آموزش و پرورش
یارب قو علی خدمتک جوارحی پیام علیرضا کمریی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران بهلنگرود
جلسه رئیس واعضاء کمیته های پروژه مهرادارات آموزش وپرورش استان گیلان دردهکده ساحلیمرکز‌ سنجش ‌وزارت ‌آموزش ‌و
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در تلویزیون برای پاسخ به اعتراضات درباره امتحان نهاییاستان آذربايجان شرقيسازمان
به پورتال اطلاع رساني اداره كل دامپزشكي استان آذربايجان شرقي خوش آمديد; تضمين سلامت انسانعجب شیر
نصب هولو گرامدر دفترچه درمانی همکاران عضو بیمه طلایی ههکاران محترم عضو بیمه طلایی جهت نصبمدیریت آموزش و پرورش کازرون
مدیر آموزش و پرورش کازرون در اولین جلسه ستاد پروژه مهر هدف از اجرای پروژه مهر ایجاد تحولی