اداره آموزش وپرورش سردشت دزفول

اداره کل آموزش و پرورش خوزستان
روابط عمومي اداره كل آموزش وپرورش استان خوزستان تجليل از 284نفر از فرهنگيان ودانش آموزانآموزش و پرورش منطقه سردشت دزفول
اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان آموزش و پرورش منطقه سردشت دزفولدزفول
نکات ضروری در ارسال گزارش خبری از طریق آموزشگاه ها به روابط عمومی ۰۱ باتوجه به آسیب پذیریBokanpressIRبوکان
مصاحبه اختصاصی با احمد رحمانی رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان بوکانوبلاگ پژوهش آموزش وپرورش منطقه شاوور
ترکیب اعضاء کمیته تحقیق وپژوهش منطقه شاوور بشرح ذیل میباشد 1 سعید عبدالخانی رئیس ادارهوزارت آموزش و پرورش
لطفا منطقه مورد نظر خود را انتخاب نمایید استانکارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی به اطلاع می رساند به یاری پروردگار وبلاگ امتحانات راهآموزش نیوز سایت وزیر آموزش و پرورش
تعدادی از کاربران سایت خواستار ارتباط مستقیم با وزیر آموزش و پرورش و ارائه دیدگاهها و نظراتدانشگاه پیام نور واحد سردشت استان آغ
تعداد گروه ناشر نویسنده نام کتاب ردیف 1 روانشناسی آستان قدس رضوی مجید مهدی زاده آموزشگروه مشاوره اردکان
به نام خدا کسب افتخاری دیگر توسط دانش آموزان و فرهنگیان اردکانی رئیس آموزش و پرورش اردکان