احکام جدید کارگزینی اموزش وپرورش

فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و
احقاف18چنين کساني عذاب خدا بر آنان حتمي شده است و در زمره امت‏هاي گذشته از جن و انسند کهکانون بازنشستگان آموزش وپرورش
کانون بازنشستگان آموزش وپرورش کرمانشاه اطلاع رسانی به بازنشستگان فرهنگی استان کرمانشاهاموراداری وبلاگ شخصی حمیددهیری
215;215; سلام این وبلاگ باهدف اطلاع رسانی در حیطه مسائل مختلف آموزش وپرورش از قبیل امور اداریكارگزینی و صدور احكام كاركنان دولت
وبلاگی در رابطه با كارگزینی و صدور احكام و بخشنامه های مربوطهنرم افزارهای مربوطه در اینآموزش و پرورش بیضا
صدور احکام حقوقی 20درصد افزایش احکام افزایش 20درصدی حقوق سال 92 برای تمامی پرسنل آموزشاستخدام معلمان شرکتیشرکتی آموزش و
استخدام معلمان شرکتیشرکتی آموزش و پرورش اخرین اخبار از اموزش و پرورش درباره استخدامسايت آموزش و پرورش فسا
مدير كل آموزش و پرورش فارس گفت همانگونه كه رزمندگان اسلام مانع از اشغال ايران توسط بيگانهجامعه بازنشستگان آموزش و پرورش
جامعه بازنشستگان استان کرمان حضرت محمد ص فاطمه پاره تن من است هر كه او را بیازارد ، مراآموزش نیوز سایت وزیر آموزش و پرورش
تعدادی از کاربران سایت خواستار ارتباط مستقیم با وزیر آموزش و پرورش و ارائه دیدگاهها و نظراتاخبار جدید آموزشیارانamozeshyaran
این وبلاگ در جهت بروز کردن اطلاعات آموزشیاران در زمینه استخدام طراحی شده ودر خدمت