آموزش و پرورش ناحیه1 کرمانشاه

اداره آموزش و پرورش ناحیه یک
اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاهپورتال وزارت آموزش و پرورش
نماینده مجلس مطرح نمود؛ وزیر آموزش و پرورش واقعاً کار می کنند، واقعاً پیگیر امور هستندپورتال وزارت آموزش و پرورشاصلی
آموزش و پرورش همراه با شجاعت آموزشی باعث جامعه بالنده است; افزایش دوبرابری سرمایه اعضامدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک
کليه حقوق برای آموزش و پرورش استان فارس محفوظ ميباشد طراحی و تولید توسط شرکت عامل سیستممدیریت آموزش و پرورش ناحیه3
اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه مدیریت آموزش و پرورش ناحیه3 کرمانشاهپورتال وزارت آموزش و پرورش
از سوی سالار قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش ، راهبرد اصلی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین وخرم آبادناحيه 1
مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در جلسه شورای معاونین فراخوانی برای هم اندیشی مدیران کل آموزشزاهدان ناحیه1
روز قدس یکی از برجسته‌‌‌‌‌ترین یادگارهای امام عزیز ماست؛ 02/05/93 مدیر آموزش و پرورش ناحیهپورتال وزارت آموزش و پرورش
رییس آموزش و پرورش منطقه ی لالجین منصوب شد طی حکمی از سوی دکتر عبدالرضا فولادوند مدیر کلاداره آموزش و پرورش ناحيه يك شيراز
معاون پرورشی وفرهنگی آموزش و پرورش فارس با اشاره به ضرورت متناسب سازی نیاز دانش آموزان با