آموزش و پرورش ناحیه1 کرمانشاه

آموزش و پرورش استان کرمانشاه
اطلاعیه 22 / 01 / 92 انتشار الکترونیکی فصلنامه ندای پژوهش به اطلاع کلیه همکاران عزیزاداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه
اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاهپورتال وزارت آموزش و پرورش
مقدمه پروژه هاي تحول بنيادين; تحول در پرورشي،فرهنگي،ورزشي و سلامت; شيوه نامه انتخاب معلماداره آموزش و پرورش ناحيه يك شيراز
کليه حقوق برای آموزش و پرورش استان فارس محفوظ ميباشد طراحی و تولید توسط شرکت عامل سیستمپايگاه اطلاع رساني گروههای آموزشی
خداوند مقام اهل ايمان و دانشمندان را در دو جهان رفيع مي گرداند و خدا به هر چه از نيك و بدمدیریت آموزش و پرورش ناحیه 1 اردبیل
اداره كل آموزش و پرورش استان اردبيل مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 1 اردبیلكرمانشاه ناحيه 2 آموزش و پرورش
اسامی معلمان نمونه استانی و منطقه ای ضمن تبریک به معلمان منتخب ناحیه 2 کرمانشاه در سطوحاداره آموزش و پرورش ناحيه 3 كرمانشاه
خداوند مقام اهل ايمان و دانشمندان را در دو جهان رفيع مي گرداند و خدا به هر چه از نيك و بدسازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه
وزارت آموزش و پرورش http//wwwmeduir/ معاونت برنامه ريزي و منابع انساني http//wwwphrmeduir/پورتال وزارت آموزش و پرورش
برگزاري 412كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از آسيب هاي اجتماعي در استان خراسان جنوبي