آموزشکده فنی شماره 2 کرمانشاه

آموزشکده فنی شماره 2 استان
آموزشکده فنی شماره 2 استان کرمانشاه آموزشکده فنی شماره 2 استان کرمانشاهآموزشکده فنی شماره ۲ پسران
دانشگاه فنی و حرفه‌ای شماره 2 پسران کرمانشاه در سال 1374 با نام آموزشکده فنی شماره 2 پسرانآموزشکده فني و حرفه اي پسران
تقویم آموزشی و جدول انتخاب واحد ترم اول 9394 26/05/93 سیاهه نشریات جعلی 11/05/93 اطلاعیه کمیسیونبچه های ریخته گری آموزشکده فنی
اکسیدهای آبدار یا هماتیت قهوه ای با فرمول Fe 2 O 3nH 2 O ، منابع قابل توجهی از آهن را در دنیاآموزشكده فني و مهندسی کرمانشاه
اطلاعیه مهم الزام همراه داشتن کارت ورود به جلسه با شماره صندلی در آزمون پایانی ترم تابستانیمهارت نیوز آموزشکده هاو
تلفن 0411280243804112808999 فکس 04112809955 آدرس تبریز خیابانبهارروبروی پارک بانوان آموزشکده فنیآموزشكده فني و حرفه اي پسران
ترم بندی دروس رشته ها فایل zip 06/05/93 فرم پروژه و دفترچه کارآموزی فایل zip 14/02/93 اطلاعیهاموزشکده ها و دانشکده های فنی و
اموزشکده های فنی و حرفه ای منطقه یک آذربایجان شرقی آموزشکده فنی شماره 2 تبریزآموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد
آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد کرمانشاه رکورددار فعالیت آموزشی در هفته شانزدهم نیمسالآموزشکده فني پسران شماره 2
برنامه امتحانات دوره تابستانی 9392 14/05/93 فرم های کار آموزی آرشیو اطلاعیه ها