آـموزش وپرورش ناحیه 2 کرمانشاه

كرمانشاه ناحيه 2 آموزش و پرورش
ثبت اطلاعات طرح اتصال مدارس به اطلاع آن دسته از مدیران محترم که هنوز اطلاعات طرح اتصالآموزش و پرورش استان کرمانشاه
اطلاعیه 22 / 01 / 92 انتشار الکترونیکی فصلنامه ندای پژوهش به اطلاع کلیه همکاران عزیزاداره آموزش وپرورش ناحيه 2 شيراز
دستگاه‌های آموزشی متعهد و دلسوز برای نجات کشور، اهمیت ویژه‌ای در حفظ نوپایان و جوانانآمـــوزش وپــرورش ناحـیه 2
اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران آمـــوزش وپــرورش ناحـیه 2تبریز ناحیه دو پورتال وزارت آموزش
قابل توجه مشاوران محترم مدارس به اطلاع مشاوران عزيز مدارس ناحيه 2مي رساند به مناسبت هفتهیاد ایامموزه آموزش وپرورش کرمانشاه
یاد ایامموزه آموزش وپرورش کرمانشاه کاش در کتاب قطور زندگي سطري باشيم ماندني یاد ایاماداره آموزش و پرورش ناحيه 3 كرمانشاه
خداوند مقام اهل ايمان و دانشمندان را در دو جهان رفيع مي گرداند و خدا به هر چه از نيك و بداداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
جلسه هم اندیشی مسئولین انجمن اولیاء و مربیان مدارس منطقه گلبه حضور ارزیابان اداره کلکارشناسی آموزش راهنمایی ناحیه3
کارشناسی آموزش راهنمایی ناحیه3 کرمانشاه وب سایت اختصاصی کارشناسی آموزش راهنماییمدیریتyazdeduir صفحه اصلی
قابل توجه مدیران محترم مدارس با توجه به تقاضای ادارات کل آموزش و پرورش استان ها برای تکمیل