آـموزش وپرورش ناحیه 2 کرمانشاه

اداره آموزش وپرورش ناحيه 2 شيراز
تجلیل از اعضای شورای پیشنهادها در جلسه ي شوراي پيشنهادهاي اداره آموزش وپرورش ناحيه 2 شيرازكرمانشاه ناحيه دو
گزارش عملکرد فعالیت های شش ماهه آموزش و پرورش ناحیه دو زمستان 92 – بهار 93 ادامهاداره آموزش و پرورش ناحیه یک
اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاهتبریز ناحیه دو
درخشش دانش آموز ناحيه 2 در كنكور سال 93 با نهايت خرسندي و افتخار، موفقیت دانش آمو ز، پويا تقيوزارت آموزش و پرورشاراك ناحيه 2
راهپیمایی روز قدس فرهنگیان روزه دار آموزش وپرورش ناحیه 2 اراک همگام باسایر آزاده های سربلندکارگروه تولیدمحتوای آموزش
پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین جشنواره در سطح ناحیه 2 زاهدان و دستیابی به اهداف از پیشآموزش متوسطه دوره اول ناحیه3
تاريخ بیست و پنجم تیر 1393 1348 نویسنده آموزش متوسطه دوره اول ناحیه 3 کرمانشاهپورتال وزارت آموزش و پرورشاصلی
وزیر آموزش و پرورش نقش سازمان مدارس غیردولتی در تحول مدیریتی در آموزش و پرورش بسیار کلیدی استکارشناسی آموزش متوسطهدوره اول
به اطلاع مدیران محترم و بازدیدکننندگان می رساند این سایت کماکان فعال و در خدمت فعالیت هایانجمن اولیاومربیان آموزش
باسمه تعالی هشتمین جلسه دوره چهارم شورای انجمن اولیا ومربیان اداره آموزش وپرورش ناحیه دو