آرم دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
افتتاح اولين مرکز آموزشي mri قلب و عروق ايران در دانشگاه علوم پزشکي مشهدسامانه جذب نیروی انسانی دانشگاه
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد ODHRMEMPLOYMENTmumsدانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي
پرتال رسمي دانشگاه علوم پزشکي تهران مجله Journal of Diabetes and Metabolic Disorders در بانک اطلاعاتی PubMedراهنماي آموزش مداوم سيستم آموزش
اطلاعيه مهم 1 پيرو اطلاعيه قبلي در خصوص ثبت نام در سامانه جامع آموزش مداوم به استحضار كليهدانشکده علوم پیراپزشکیدانشگاه علوم
دانشکده علوم پیراپزشکیدانشگاه علوم پزشکي مشهد 155720 دانشکده پيراپزشکی 27803 طرح دورهCourseدانشگاه علوم پزشکی مازندران
اول اردیبهشت مرحله نهایی اجرای پزشک خانواده در مازندران رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندراندانشگاه علوم پزشکی مشهد Mashhad university
Mashhad University of Medical Sciences Iran دانشگاه علوم پزشکی مشهد سامانه دانش آموختگاناسامي دانش آموختگان دانشگاه علوم
Mashhad University of Medical Sciences Iran دانشگاه علوم پزشکی مشهد سامانه دانش آموختگاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
1 ارديبهشت 1392 شروع پنجمین المپیاد علمی دانشجویی سال 92; 31 فروردين 1392 سه روز مانده به برگزاریسايت دانشكده پزشكى دانشـگاه آزاد
معرفی و برنامه استراتژیک مرکز; چارت مرکز مطالعات; مدیر مرکز; طرح و برنامه ریزی آموزش