آتيه سازان حافظ كارت بيمه طلائي

بازنشستگان اطلاعيه بيمه طلائي
7/5/1392 بسمه تعالي اطلاعيه بيمه طلائي بازنشستگان محترم كشوري بيمه تكميلي درمان 171; بستري 187; بدونآدرس شعبه اصلي و نمايندگي بيمه
14/4/91 بسمه تعالي اطلاعيه نظر باينكه بيمه آتيه سازان حافظ در سال 1391 بعنوان بيمه تكميليAtiyeh sazane hafezصفحه اصلي
آتیه سازان حافظ دریک نگاه; خدمات درمانی قابل ارائه بیمه مکمل آتیه سازان حافظ; آدرس و تلفن شعبدریافت کارت بیمه تکمیلی آتیه
بیمه آتیه سازان حافظبیمه آتیه سازان حافظ پورتال
بیمه آتیه سازان حافظ، تنها بیمه تخصصی درمان کشور چون دفترچه های بیمه دیگر جوابگوی هزینهبیمه طلایی آتیه سازان حافظ
قابل توجه بازنشستگان و وظيفه بگيران محترم در صورت تمايل هرچه سريعتر 30 تيرماه 90 جهت ثبتکارت بیمه آتیه سازان دریافت
بیمه آتیه سازان حافظدرمانگاهها
معرفی مرکز; فرايند پذيرش بيماران به كلينيك چند تخصصي درد; ليست بيمه هاي طرف قرار دادحوزه بازنشستگي دانشگاه علوم
سهام عدالت در صورتي كه فرم مربوطه را تكميل ننموده ايد با داشتن شناسنامه و كارت ملي به حوزهليست بيمه هاي طرف قرارداد
بستري سرپايي sos‌كمك رسان ايران ايران تاير آتيه سازان حافظ البرز كشتيراني سينا